Oferta

Kancelaria Adwokacka – oferta

Prawo karne


Celem zapewnienia kompleksowej usługi Kancelaria współpracuje z innymi kancelariami prawnymi, a także z notariuszem, komornikiem, biurem rachunkowo-księgowym oraz kancelariami prawnymi na terenie Niemiec.

Kancelaria oferuje profesjonalną i kompleksową obsługę Klientów indywidualnych jak również przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów.

Klientom indywidualnym Kancelaria służy przede wszystkim: poradami i opiniami prawnymi, opracowywaniem projektów aktów prawnych, reprezentowaniem ich przed sądami, urzędami oraz organami administracji publicznej, zastępstwem procesowym w sprawach cywilnych, obroną w sprawach karnych.


Kancelaria świadczy usługi z zakresu następujących dziedzin prawa:

 1. Prawo cywilne
  1. Sporządzanie pism procesowych z zakresu prawa cywilnego.
  2. Reprezentacja Klientów w postępowaniach sądowych.
  3. Negocjowanie, sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych.
  4. Prowadzenie spraw z zakresu własności i praw rzeczowych.
  5. Windykacja należności.
  6. Porady prawne.
 2. Prawo rodzinne i opiekuńcze
  1. Rozwody, separacje, unieważnienie małżeństwa,
  2. Zniesienie współwłasności majątkowej małżeńskiej, podział majątku wspólnego małżonków.
  3. Ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa.
  4. Ustalenie miejsca pobytu dziecka, sprawy związane z opieką i kuratelą.
 3. Prawo spadkowe
  1. Stwierdzenia nabycia spadku.
  2. Działu spadku.
  3. Przyjęcia lub odrzucenia spadku.
  4. Dochodzenia roszczeń o zachowek.
  5. Dochodzenia roszczeń osób wydziedziczonych.
 4. Prawo pracy
  1. Doradztwo w zakresie spraw ze stosunku pracy oraz związanych ze stosunkiem pracy.
  2. Udział w negocjacjach oraz sporach sądowych pomiędzy stronami stosunku pracy.
 5. Prawo karne
  1. Reprezentacja przed Prokuraturą i Sądem.
  2. Reprezentacja w sprawach o wykroczenia.
  3. Reprezentacja w sprawach, w których Klienci Kancelarii występują w charakterze pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego.

Wynagrodzenie

Wysokość honorarium za prowadzenie sprawy jest każdorazowo ustalana indywidualnie z Klientem.

Istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty.

W kwestii ustalenia wysokości wynagrodzenia za udzielenie porad prawnych, sporządzenia opinii, pisma procesowego, projektu umowy itp., proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny.


Klienci biznesowi

Klientom biznesowym Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną. W zakres tych działań dokonujemy rejestracji oraz służymy pełną obsługą prawną firmy. Reprezentujemy klienta w sporach przed sądami, urzędami oraz organami administracji publicznej. Prowadzimy obsługę prawną biura Zarządu oraz Walnych Zgromadzeń zarówno Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jak również Akcjonariuszy spółki akcyjnej. Aktywnie uczestniczymy w negocjacjach i mediacjach. Oferujemy bieżące konsultacje, doradztwo i opiniowanie, a także przygotowywanie i opracowywanie dokumentów, umów oraz wewnętrznych aktów normatywnych z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności.