Kancelaria Adwokacka Adwokat Łukasz Sowa

Witam Państwa serdecznie na stronie internetowej Kancelarii Adwokackiej Adwokat Łukasz Sowa i zapraszam do zapoznania się z informacjami na temat zakresu prowadzonej działalności.

Podstawą działania Kancelarii Adwokackiej Adwokata Łukasza Sowy jest indywidualne podejście do każdego powierzonego zlecenia, rzetelna realizacja powierzonych spraw, czytelne i przejrzyste reguły współpracy, połączone z najwyższą starannością i troską o interesy Klienta.

Mam za sobą niejedną trudną i niestandardową sprawę, a najlepszą laurką dla jakości usług, jakie oferuję, jest stale powiększające się grono zadowolonych Klientów. Powierzając mi swoje sprawy możecie Państwo być pewni, że uzyskacie kompleksową, fachową pomoc i zrozumienie.

Kancelaria oferuje także obsługę w języku niemieckim.

prawo

Kodeks karny

Zbiór przepisów określających zasady podlegania odpowiedzialności karnej, formy popełnienia przestępstwa oraz kary.

Kodeks karny skarbowy

Określa przestępstwa oraz wykroczenia skarbowe, postępowanie w tych sprawach, a także zakres obowiązywania.

prawo

porozumienie

Kodeks karny wykonawczy

Specyfikuje organy postępowania wykonawczego. Ponadto definiuje skazanego oraz samo postępowanie wykonawcze.

Kodeks wykroczeń

Przepisy precyzujące typy wykroczeń, zasady odpowiedzialności oraz kary, środki karne i zasady ich wymiaru.

kontakt

Przestępstwo kradzieży

Kradzież została określona w art. 278 kodeksu karnego i jest jednym z najczęściej popełnianych przestępstw. Podstawowym elementem, na który należy zwrócić tu uwagę jest, fakt, że kradzież może dotyczyć tylko i wyłącznie rzeczy ruchomej, również gdy wcześniej stanowiła część nieruchomości. Ponadto drugim istotnym czynnikiem jest konieczność istnienia właściciela danej rzeczy. Oznacza to, że nie można ukraść rzeczy tzw. „niczyjej”.

Przestępstwo oszustwa

Oszustwo również należy do stosunkowo powszednich przestępstw i zostało opisane w art. 286 kodeksu karnego. W tym przypadku konieczne jest, aby pokrzywdzony rozporządził swoim mieniem działając na swoją niekorzyść, pod wpływem wprowadzenia w błąd lub na skutek działania osoby trzeciej zmierzającej do wyzyskania błędu. Oszustwem jest również uzyskanie korzyści z powodu niezdolności pokrzywdzonego do pojmowania skutków działań.

Dane kontaktowe

Kancelaria Adwokacka Łukasz Sowa

Królowej Jadwigi 1 lok. 4
70-300 Szczecin

tel.: 662 181 614

Filia w Policach

ul. Piłsudskiego 17,
72-010 Police